Audyt ryzyka nadużyć

Czy jesteście Państwo pewni, że Wasza firma jest wolna od ryzyka nadużyć?​

Czy macie pewność, że nie podłożono Wam do podpisu dokumentów kryjących nadużycia? A co, jeżeli nieświadomie podpisaliście lub podpiszecie wiele takich dokumentów?
W celu ograniczenia ww. ryzyka ofertujemy Państwu audyt ryzyka nadużyć, składający się z następujących działań:

 • Analiza ryzyka nadużyć
 • Określenie ryzyk
 • Oszacowanie istotności ryzyk
 • Szczegółowe badania wybranych transakcji, podlegających określonym ryzykom
 • Rekomendacje / plan naprawczy

Po przeprowadzonym audycie będzie Państwo wiedzieć, czy w Waszej organizacji dochodzi do nadużyć, i jak się przed nimi zabezpieczyć na przyszłość. Dzięki temu unikniecie zarzutu o niedopełnienie obowiązków.

Audyt DOCHODZENIOWY

Czy macie Państwo istotne obawy, że w Waszej organizacji doszło do nadużyć?

Jeżeli tak, to pilnie potrzebujecie audytora śledczego z potwierdzonym doświadczeniem.

Mamy 17 lat doświadczenia w wykrywaniu nadużyć. Posiadamy referencje od największych polskich i zagranicznych firm, a także instytucji państwowych (patrz referencje). Przeprowadziliśmy ponad 200 audytów dochodzeniowych dzięki czemu udało się wykryć liczne nadużycia gospodarcze, które spowodowały setki milionów strat.

INFORMATYKA ŚLEDCZA

Jeżeli decyduje się Państwo na audyt dochodzeniowy, wówczas niezwykle pomocne może być przeprowadzenie analizy informacji zgromadzonych na nośnikach danych.

W dzisiejszych czasach większość informacji jest przechowywana w postaci elektronicznej na dyskach twardych i serwerach. Proste skasowanie danych nie powoduje faktycznego ich wymazania. Dzięki temu możliwe jest pozyskanie wielu istotnych informacji, które mogą pomóc w prowadzeniu dochodzenia gospodarczego

Podczas dokonywania komputerowej analizy danych nasi eksperci użyją metodologii, która zapewni, iż dowody zostaną znalezione i co niezwykle istotne, będą dopuszczone w procesie sądowym.

WINDYKACJA ŚLEDCZA

W dzisiejszych czasach samo złożenie pozwu o zapłatę nie daje żadnej gwarancji sukcesu!

Dłużnicy często „uciekają” z majątkiem. Wtedy może pomóc jedynie windykacja śledcza. Jest to unikalna kombinacja technik audytu śledczego i wywiadu gospodarczego oraz procesowych i poza-procesowych rozwiązań, która ma na celu wywarcie jak największej presji na nieuczciwym dłużniku.

Windykacja śledcza prowadzi do ugody z dłużnikiem na warunkach korzystnych dla wierzyciela.  Między innymi specjalizujemy się w następujących działaniach:

 • Dokonywanie ustaleń majątkowych (śledzenie majątku)
 • Uzyskiwanie zabezpieczeń na zidentyfikowanych uprzednio aktywach

DUE DILIGENCE

Czy rozpatrują Państwo nabycie firmy? Jeżeli tak to proponujemy nasze usługi.

Przed każdym przejęciem firmy nabywca standardowo przeprowadza due dilligence finansowe. Jednakże obecnie sama analiza finansowa jest dalece niewystarczająca. Bowiem może okazać się np., że dane finansowe zostały zafałszowane.

Dlatego też Fraud Control przeprowadzi badanie finansoe i jednocześnie wykorzysta kompetencje dochodzeniowe, aby maksymalnie zabezpieczyć interes nabywcy.

WYWIAD GOSPODARCZY

Czy zamierzacie Państwo podjąć jakąś istotną decyzję biznesową?

Jeżeli tak to powinniście rozpatrzyć skorzystanie z usług wywiadu gospodarczego.W obszarze wywiadu gospodarczego Fraud Control specjalizuje się w następujących usługach:

 • weryfikacja klientów
 • weryfikacja dostawców
 • weryfikacja pracowników

COMPLIANCE

Czy jesteście Państwo pewni, że działalność waszej organizacji jest zgodna z prawem oraz dobrymi praktykami w zakresie przeciwdziałania nadużyciom?

Obecnie wzrasta ilość unormowań prawnych, wytycznych etc., których celem jest przeciwdziałanie różnego rodzaju nieprawidłowościom. Brak zgodności z ww. kreuje istotne ryzyka dla zarządzających. Niedopełnienie obowiązków może bowiem skutkować nawet odpowiedzialnością karną.

W ramach usług compliance nasza firma ofertuje:

 • Audyt ryzyka nadużyć
 • Audyt AML (Ant-Money Laundring) – audyt zgodności z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
 • Wdrożenie i obsługa systemu dla sygnalistów – wdrożenie w organizacji systemu anonimowego zgłaszania nieprawidłowości
 • Audyt wdrożenia RODO
 • Zgodność ze standardami GPW
 • Audyt umów z pracownikami/ współpracownikami (B2B, zlecenia, umowy o dzieło) pod kątem ryzyk dotyczących ZUS
 • Audyt wdrożenia MAR (dotyczy spółek publicznych)
 • Audyt polityk w spółce/ podmiocie wraz ze sporządzenie polityk (np. dot. zarządzania ryzykiem, obiegu informacji, przyjmowania prezentów, wyboru kontrahentów, polityki
  bezpieczeństwa itp.);
 • Audyt w zakresie polityki zamówień publicznych oraz stosowania PZP (ustawa Prawo Zamówień Publicznych)

SZKOLENIA

Czy chcecie się Państwo zabezpieczyć przed nadużyciami, zdobywając praktyczną wiedzę?

Specjaliści Fraud Control mają wieloletnie doświadczenie w wykrywaniu nadużyć. W oparciu o nie przygotowane zostały kursy szkoleniowe zawierające zarówno część teoretyczną, jak i zajęcia praktyczne. Obecnie Fraud Control oferuje kursy szkoleniowe dla:

 • rad nadzorczych i zarządów
 • działów kontroli wewnętrznej
 • działów zakupu
 • osób zajmujących się zamówieniami publicznymi