SYGNALIŚCI

Wyzwania i zagrożenia wynikające z Dyrektywy o „sygnalistach”.

Ustawa o "sygnalistach" - co to takiego?

Do 17 grudnia 2021 r. Polska musi wdrożyć Dyrektywę (UE) o „sygnalistach”. Nowe przepisy, mające zachęcać do zgłaszania nadużyć, narzucą przedsiębiorcom szereg wymagań, których nie wypełnienie obarczone będzie m.in. ryzykiem wysokich sankcji finansowych.

Wyzwania i zagrożenia wynikające z Dyrektywy o „sygnalistach”

  • Wewnętrzny kanał zgłoszeniowy – firma musi stworzyć poufny i bezpieczny kanał zgłoszeniowy, zapewniający komunikację w obie strony. Jeżeli sygnalista uzna, że kanał nie jest bezpieczny, dokona zgłoszenia wprost do prokuratury lub do mediów  – ryzyko wysokich sankcji finansowych oraz ryzyko reputacyjne

  • Wyznaczenie osób do wyjaśniania zgłoszeń  – kim mają być te osoby? Muszą mieć dużą wiedzę z zakresu: finansów, prowadzenia dochodzeń, audytu, informatyki śledczej etc. Brak wyjaśniania zgłoszeń – ryzyko wysokich sankcji finansowych

  • Procedura prowadzenia postępowań wyjaśniających – z wieloletniego doświadczenia w audycie śledczym wiemy, że tzw. anonimy zawierają wiele często trudnych do zweryfikowania informacji. Trzeba mieć dużą wiedzę, żeby ocenić czy dane zgłoszenie jest możliwe do wyjaśnienia i w jakim zakresie. Brak procedur dotyczących sposobów należytego wyjaśniania zgłoszeń – ryzyko wysokich sankcji finansowych

Na podstawie naszego ponad 20 letniego doświadczenia w audycie dochodzeniowym stworzyliśmy jedyny na rynku, kompleksowy, zgodny z Dyrektywą program obsługi sygnalistów i wyjaśniania dokonywanych zgłoszeń, eliminujący ryzyko braku zgodności.

Oferujemy wdrożenie obejmujące:

Oferujemy wdrożenie całkowicie bezpiecznej, sprawdzonej i zgodnej z Dyrektywą platformy zgłoszeniowej. Umożliwia ona m.in. dokonanie całkowicie poufnego zgłoszenia bez konieczności tworzenia konta oraz poufną komunikację ze zgłaszającym.

Na podstawie ponad 20 letniego doświadczenia w audycie dochodzeniowym opracowaliśmy autorski program weryfikacji zgłoszeń. Jego wynikiem będą trzy możliwe rekomendacje:

  • Sprawa do zamknięcia – brak możliwości wyjaśnienia
  • Sprawa do zamknięcia – zgłoszenie niewiarygodne
  • Sprawa do szczegółowego dochodzenia – możliwa do wyjaśnienia i wiarygodna

Posiadamy szerokie kompetencje w prowadzeniu audytów wewnętrznych i dochodzeniowych. Na podstawie wstępnej weryfikacji określimy plan dochodzenia w tym możliwe do zastosowania techniki dochodzeniowe. Wynikiem będzie szczegółowy raport potwierdzający lub obalający tezy zawarte w zgłoszeniu.

Może się zdarzyć, że w wyniku zgłoszenia i przeprowadzonego dochodzenia, będziemy rekomendować złożenie zawiadomienia do prokuratury. Wówczas konieczne może być wsparcie z zakresu PR i doradztwa kryzysowego.